Ban lãnh đạo

CTHĐQT - Kiêm tổng giám đốc - Nguyễn Quang Tú

Ông Nguyễn Quang Tú

CTHĐQT – Kiêm Tổng giám đốc

Phó tổng giám đốc - Hoàng Việt Trình

Ông Hoàng Việt Trình

Phó tổng giám đốc

Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc viện đào tạo - Nguyễn Thị Kim Oanh

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó tổng giám đốc – Kiêm giám đốc Viện đào tạo


Sơ đồ công ty VCB group
Sơ đồ công ty VCB group