Ban lãnh đạo

Cthđqt - Kiêm Tổng Giám Đốc - Nguyễn Quang Tú

Ông Nguyễn Quang Tú

CTHĐQT – Kiêm Tổng giám đốc

Phó Tổng Giám Đốc - Hoàng Việt Trình

Ông Hoàng Việt Trình

Phó tổng giám đốc

Phó Tổng Giám Đốc Kiêm Giám Đốc Viện Đào Tạo - Nguyễn Thị Kim Oanh

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó tổng giám đốc – Kiêm giám đốc Viện đào tạo


Sơ Đồ Công Ty Vcb Group
Sơ Đồ Công Ty Vcb Group