• Tên dự án: Dự án FLC Quảng Ngãi
  • Vị trí: xã Bình Châu, Bình Phú, Bình Hải; huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
  • Chủ đầu tư: FLC Group
  • Diện tích: 3.800 ha
  • Thiết kế: Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1: 40.000 tỷ đồng
Danh mục: