Category Archives: Huấn luyện phòng cháy, chữa cháy

Huấn luyện phòng cháy, chữa cháy

(Nghị định số 46/2012 NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định thi hành luật phòng cháy, chữa cháy. Nghị định 167/2013 NĐ-CP ngày 12/11/2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình; Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy ; Thông tư 66/TT-BCA ngày 16/12/2014 của bộ công an quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2-14/NĐ-CP và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.)

  • Cách nhận ra tình trạng nguy hiểm, các dấu hiệu cho thấy cháy nổ đang xảy ra và phân tích nguyên nhân gây nên.
  • Trình bày về các biện pháp phòng cháy – chữa cháy cơ bản. Đồng thời nêu ra những điểm lưu ý tùy vào đặc thủ ngành nghề và tính chất riêng của từng cơ sở, công ty.
  • Tính chất nguy hiểm khi cháy nổ của xăng, dầu, khó hóa lỏng cũng như các tác nhân tương tự.
  • Các chất chữa cháy thông thường cần biết để phục vụ quá trình chữa cháy hiệu quả.
  • Quy trình cứu một vụ cháy nổ cần những bước nào.
  • Cách kiểm tra và sử dụng các phương tiện PCCC được trang bị sẵn tại cơ sở.
  • Thực hành chữa cháy.
  • Diễn tập để có thể hình dung cụ thể hơn

Học phí: 900.000 VND ( cho HĐ có số lượng 50 người trở lên)