Tag Archives: lãi ngân hàng nếu chưa trả hết khi mua nhà… Khi tính toán khoản tiền thu về phải ước tính đến tháng có thể không có khách thuê. Chẳng hạn