Tag Archives: một năm bạn chỉ nên tính thu về 11 tháng tiền nhà. Tiền lãi = Khoản tiền thu – Khoản tiền chi. Với những người có ý định mua/thuê nhà để cho thuê lại