Đà Nẵng cho phép kiểm tra tối đa 7 lần về trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng

Đối với công trình xây dựng yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình, tùy theo quy mô, tính chất và tiến độ đầu tư xây dựng, công trình được kiểm tra với số lần tối đa là 7 lần.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 3927/QĐ – UBND về việc hướng dẫn quy trình kiểm tra về trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Ảnh 43 Đà Nẵng cho phép kiểm tra tối đa 7 lần về trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng

Theo đó, đối với công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ và nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước thẩm quyền phê duyệt thì được phép kiểm tra tối đa 3 lần.

Cụ thể, kiểm tra lần 1 thời điểm thi công phần móng, bao gồm cả tầng hầm (nếu có); kiểm tra lần 2 thời điểm thi công phần thân công trình; kiểm tra lần 3 thời điểm thi công đến giai đoạn hoàn thiện công trình.

Bên cạnh đó, đối với công trình xây dựng yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình, tùy theo quy mô, tính chất và tiến độ đầu tư xây dựng, công trình được kiểm tra với số lần tối đa là 7 lần.

Cụ thể, kiểm tra lần 1 thời điểm thi công phần móng, bao gồm cả tầng hầm (nếu có); kiểm tra lần 2 thời điểm thi công phần thân công trình đến tầng 1; kiểm tra lần 3 lúc thi công phần thân công trình từ tầng 2 đến tầng 10; kiểm tra lần 4 lúc thi công phần thân công trình từ tầng 11 đến tầng 20; kiểm tra lần 5 lúc thi công phần thân công trình từ tầng 21 đến tầng 30; kiểm tra lần 6 lúc thi công phần thân công trình từ tầng 31 trở đi; kiểm tra lần 7 lúc thi công giai đoạn hoàn thiện công trình.

Đối với các công trình khác, số lần kiểm tra tối đa không quá 3 lần trên một công trình. Các lần kiểm tra bắt buộc là vào thời điểm thi công phần móng, phần thân công trình.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng quy định cụ thể những việc không được làm trong quá trình kiểm tra. Cụ thể là, những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật; kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý trái pháp luật, bao che người có hành vi vi phạm pháp luật; lợi dụng danh nghĩa cán bộ kiểm tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần để vụ lợi, sách nhiễu, gây khó khăn cho cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động xây dựng; dùng phương tiện, tài sản cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động xây dựng nơi đang kiểm tra vì nhu cầu, lợi ích của cán bộ kiểm tra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *