Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản

Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản

Hiện tại Việt Nam chưa đưa ra các điều kiện đạo đức đối với người làm công việc môi giới bất động sản. Nhưng vấn đề tiêu chuẩn đạo đức của người làm môi giới là vấn đề hết sức quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch bất động sản, do vậy chắn chắn sẽ được nhà nước đặt ra trong tương lai gần.
Nghiên cứu về tiêu chuẩn và đạo đức nhà môi giới bất động sản, chúng ta có thể tham khảo quy định của Hoa kỳ về vấn đề này. Tại Hoa Kỳ có riêng Bộ Luật Đạo đức của Hoa Kỳ được ra đời năm 1913 và nó được tu chính tại các kỳ đại hội thường niên từ đó cho đến nay. Nội dung cơ bản của Bộ luật này như sau :

a. Nhiệm vụ đối với khách và khách hàng

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng được quy định rất rõ ràng trong tiêu chuẩn hành nghề của người REALTORS ( Chuyên viên bất động sản nói chung). Quan điểm chung của những quy phạm này thể hiện một yêu cầu bắt buộc người REALTORS phải thành thật, đồng thời khi đại diện cho người mua, người bán, chủ nhà đất người REALTORS tự mình phải cam kết là sẽ bảo vệ và đề cao quyền lợi của người khách lên trên hết. Đặc biệt khi phục vụ người mua, người bán, chủ nhà đất, người mướn hoặc các bên khác với tư cách không phải đại diện thì người REALTORS bắt buộc phải đối đãi thành thật với tất cả các bên.
Cũng trong quan hệ với khách hàng, Bộ luật cũng quy định rõ ràng đối với người REALTORS trong việc nhận hoa hồng, theo đó người REALTORS sẽ không được phép nhận hoa hồng của một bên cao hơn, mặc dù được luật pháp cho phép, đồng thời không được phép tiết lộ điều đó cho tất cả các bên. Bên cạnh đó người REALTORS cũng không được phép nhận bất cứ một loại hoa hồng giảm giá, hoặc quyền lợi về các chi phí tính cho khách của họ mà không có sự hiểu biết và đồng ý của khách. Đặc biệt, khi có sự tranh chấp giữa người mua và người bán, kể cả thương vụ đó đã hoàn thành, thì trách nhiệm của người REALTORS vẫn còn nguyên giá trị.

b. Nhiệm vụ đối với dân chúng

REALTORS trong quá trình tác nghiệp, họ không chỉ có nhiệm vụ đối với khách hàng mà họ còn phải thể hiện nhiệm vụ đó với tất cả dân chúng, không được phép từ chối bất cứ một người nào vì bất kỳ lý do gì như sắc tộc, tôn giáo, tình trạng tàn tật, gia đình hay nguồn gốc quốc gia… Đồng thời tất cả những thông tin liên quan đến khách hàng cũng không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên nào và bất cứ những thông tin, hành động nào mà làm cho người bán phải bán đổ, bán tháo đều là vi phạm quy tắc hành nghề.
Khi người REALTORS thực hiện việc cung cấp dịch vụ cho khách mà có liên quan đến cố vấn hoặc là tham vấn theo một lệ phí (không phải là hoa hồng), việc cố vấn đó sẽ được thực hiện một cách khách quan và lệ phí sẽ không phụ thuộc vào bản chất của sự cố vấn hoặc tham vấn. Tất cả những dịch vụ đó, tiền thù lao sẽ được thỏa thuận trước giữa khách và người REALTORS.

c. Nhiệm vụ đối với người REALTORS

Phần này quy định rõ ràng trong mối quan hệ giữa những người REALTORS với nhau và giữa những người REALTORS với khách hàng. Theo đó người REALTORS không được cố ý hoặc cẩu thả xác nhận những điều gian trá hay sai lầm về người cạnh tranh, về việc kinh doanh hoặc cách hành nghề kinh doanh của họ. Bộ luật chỉ cho phép những người REALTORS được phép cạnh tranh khi mà một trong 2 người chưa đi đến một hợp đồng cụ thể với khách hàng. Bên cạnh đó người REALTORS không được phép mời mọc đăng bản tin gì hiện đang được liệt kê riêng với một người môi giới khác, đồng thời người REALTORS không được mời ký hợp đồng với khách hàng đã ký hợp đồng với một người REALTORS khác…
Nhìn từ góc độ đạo đức, Bộ luật về tiêu chuẩn hành nghề của Hiệp hội quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ thể hiện rất rõ những quy phạm về đạo đức mà một người môi giới cần phải thực hiện trong khi hành nghề. Trong một thị trường phát triển, môi giới đóng một vai trò khá quan trọng, tạo đà cho các giao dịch đến thành công. Thị trường BĐS ở Việt Nam hiện đang trong quá trình hình thành, Luật Kinh doanh BĐS tới đây sẽ đi vào thực tiễn, trong đó cũng thừa nhận môi giới là một nghề như bao ngành nghề khác, chính vì thế cũng cần phải có những quy định chung mang tính bắt buộc tạo cho ngành nghề này một con đường phát triển đáp ứng kịp thời cho nhu cầu phát triển của thị trường bất động sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *