Đất trong quy hoạch năm 2020 có được phép chuyển nhượng không?

Muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải có đủ các điều kiện. Hiện nay, nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc diện quy hoạch, muốn chuyển nhượng nhưng có thắc mắc đất trong quy hoạch có được phép chuyển nhượng không?

Cách đầu tư vào bất động sản để có lãi
Cách đầu tư vào bất động sản để có lãi

Theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (được sửa bổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018) thì đất trong diện quy hoạch gồm 2 trường hợp.

Trường hợp 1, không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Đất trong nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền khác như: Tặng cho, thừa kế, chuyển đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp…

Trường hợp 2, có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Trường hợp đất thuộc diện quy hoạch và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.

Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Như vậy, nhà đất thuộc diện quy hoạch sẽ bị hạn chế một số quyền như quy định nêu trên. Tuy nhiên người dân vẫn được phép chuyển nhượng.

Lưu ý, trường hợp có kế hoạch sử dụng đất hàng năm được công bố nhưng sau 3 năm không có quyết định thu hồi hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích với phần diện tích đất trong kế hoạch đã công bố. Sau khi điều chỉnh, hủy bỏ thì phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ đó.

Sau 3 năm, người sử dụng sẽ không bị hạn chế quyền như xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm… trong một số trường hợp sau:

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ,

+ Có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ.

Đồng thời, căn cứ điều 188 Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển nhượng nhà đất đúng với quy định của cần phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Thứ nhất, có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 điều 168 của Luật Đất đai năm 2013.

Thứ hai, đất không có tranh chấp.

Thứ ba, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Thứ tư, trong thời hạn sử dụng đất.

Trao đổi với Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Tập đoàn BĐS Đại Phúc thừa nhận, giao thông, hạ tầng là nền tảng là xương sống và các dự án BĐS là thực thể không thể tách rời trong sự phát triển chung. Tất cả các yếu tố này sẽ tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh, là động lực thu hút đầu tư.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dat-trong-quy-hoach-co-duoc-phep-chuyen-nhuong-khong-a488274.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *