LỚP HỌC GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2020

Thông báo nội dung quan trọng lớp học giám sát đánh giá dự án đầu tư.

lop hoc giam sat danh gia dau tu LỚP HỌC GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2020

Nghị định 01/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

1. Nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Theo Điều 34 Nghị định 84, nhà đầu tư cần tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án và báo cáo các nội dung như sau:

– Việc thực hiện thủ tục đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có);

– Tiến độ thực hiện dự án và tiến độ thực hiện mục tiêu của dự án;

– Tiến độ góp vốn đầu tư, vốn điều lệ, góp vốn pháp định (đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện);

– Tình hình khai thác và vận hành dự án, bao gồm: kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh; thông tin về lao động; nộp ngân sách nhà nước; đầu tư cho nghiên cứu và phát triển; tình hình tài chính của doanh nghiệp; các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động của mỗi dự án;

– Việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng nguyên khoáng sản theo quy định;

– Việc thực hiện quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

– Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

– Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có).

2. Chế độ báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Nghị định 84 quy định rõ chế độ báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư của nhà đầu tư, cụ thể:

– Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm;

– Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có);

– Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án (đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

– Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án (đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Theo đó, thời hạn nhà đầu tư phải gửi báo cáo cho cơ quan đăng ký đầu tư là:

– Trước khi khởi công dự án 15 ngày;

– Trước khi trình điều chỉnh chương trình, dự án;

– Trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án 15 ngày;

– Gửi báo cáo quý trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo;

– Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;

– Gửi báo cáo năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

3. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Theo quy định tại Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT, mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư cụ thể cho nhà đầu tư bao gồm:

– Mẫu số 11 – Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

– Mẫu số 12 – Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng, cả năm;

– Mẫu số 13 – Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

– Mẫu số 14 – Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, cả năm trong giai đoạn khai thác, vận hành.

Hiện nay, sau khi đã hoàn tất cả thủ tục cấp phép đầu tư, các nhà đầu tư thường không lưu ý và không thực hiện việc thực hiện chế độ báo cáo cho cơ quản lý. Chính vì vậy, khi doanh nghiệp hoặc dự án của nhà đầu tư gặp khó khăn, các cơ quan chức năng không có được các phương án hỗ trợ kịp thời. Từ đó, dẫn đến rất nhiều các trường hợp giải thể và phá sản của các doanh nghiệp, dự án đầu tư nhỏ và vừa thời gian gần đây.

4. Nội dung lớp học giám sát đánh giá dự án đầu tư tại VCB Group

chung chi chi huy truong cong trinh xay dung 1 LỚP HỌC GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2020

4.1. Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư

– Giới thiệu tổng quan về các VBQPPL liên quan đến Dự án Đầu tư

– Nội dung Quản lý dự án đầu tư

– Các hình thức quản lý dự án đầu tư

4.2. Chuyên đề 2: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư

– Mục đích, ý nghĩa, cơ sở pháp lý để tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá DA đầu tư

– Công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư

– Các khái niệm về giám sát, đánh giá dự án đầu tư

4.3. Chuyên đề 3: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên

– Mục tiêu yêu cầu, theo dõi dự án, kiểm tra dự án

– Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư

– Các nội dung chính về đánh giá dự án đầu tư

4.4. Chuyên đề 4: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

– Mục tiêu yêu cầu, theo dõi dự án, kiểm tra dự án

– Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư

4.5. Chuyên đề 5: Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư

– Mục tiêu yêu cầu

– Theo dõi, kiểm tra tổng thể đầu tư

– Nội dung đánh giá tổng thể đầu tư nền kinh tế

– Nội dung đánh giá tổng về quản lý đầu tư của Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng Công ty 91 của Nhà nước.

4.6. Chuyên đề 6: Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

– Các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá DAĐT, nhiệm vụ và quyền hạn

– Công tác báo cáo, chi phí thực hiện về giám sát, đánh giá đầu tư

– Trách nhiệm và xử phạt vi phạm của các tổ chức đơn vị thực hiện

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BĐS TẠI PHÚ QUỐC 2020

Đất Xanh bay mất 152 tỷ và dồn gần 4.000 tỷ đồng cho dự án Gem Sky World

5. Học phí lớp học giám sát đánh giá dự án đầu tư

lop hoc dau thau co ban 1 LỚP HỌC GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2020

GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Theo thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010

Học phí: 800.000 VND

6. Hồ sơ và cách đăng kí học nhanh nhất

Nếu đã nghiên cứu và cảm thấy tin tưởng vào chương trình đào tạo, bạn có thể đăng ký Online nhanh nhất tại đây: ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

7. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt hơn !

Viện đào tạo nhân lực xây dựng Việt Nam – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VCB.

Địa chỉ: Số 214, Tòa nhà TSQ – EUROLAND, Làng Việt kiều châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 0243 8339 111

Hotline: 0928 070 888 – 0912 16 77 88 – 0936 136 606 – 0943 170 222.

Website: www.vcbgroup.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/viendaotaonhanlucxaydungvietnam/

Email: [email protected]; [email protected]

Chúng tôi luôn đồng hành cùng thành công của bạn !

Always beside your success !

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *