KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH TÒA NHÀ, CHUNG CƯ

quảng trường Royal City KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH TÒA NHÀ, CHUNG CƯ

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP, QUÝ CƠ QUAN

–  Căn cứ thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ Xây dựng ban hành quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

–  Căn cứ Luật nhà ở số 65 ngày 25 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 105 quy định điều kiện về chức năng và năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư như sau: “Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư và có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

–  Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành chung cư

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức cập nhật các quy định của pháp luật, nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, Viện đào tạo nhân lực xây dựng Việt Nam – Tập đoàn VCB chuyên đào tạo và cấp chứng nhận hoàn thành khóa học Quản lý vận hành chung cư, Quản lý vận hành chung cư dành cho ban quản trị, Quản lý tòa nhà. Kính mời các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tham dự khoá học : “Bồi dưỡng nghiệp Quản lý vận hành tòa nhà, chung cư Tại TP Hà Nội như sau:

.ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

– Là thành viên Ban Giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành tòa nhà, chung cư, nhà cao tầng, cao ốc, văn phòng;
– Là tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường;
– Là Trưởng ca vận hành nhà chung cư; cán bộ kỹ thuật và cán bộ trong Ban Quản lý nhà chung cư, nhà cao tầng, cao ốc văn phòng.

– Cá nhân có nhu cầu.

. NỘI DUNG KHÓA HỌC : Khóa học quản lý vận hành nhà chung cư (Theo chương trình khung quy định tại Thông tư 10/2015/TT-BXD và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng, chi tiết kèm theo)

3. ĐỊA ĐIỂM HỌC:

  – Tại Hà Nội : Viện khoa học xã hội, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

4. GIẢNG VIÊN : Là giảng viên của Bộ Xây dựng. Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản

5. LỊCH KHAI GIẢNG VÀ KINH PHÍ

*Tại Hà Nội:

– Khai giảng lớp học buổi tối:

Tối ngày 15/03/2020

( Thời gian học tối từ 18h00 đến 21h00)

+  Khóa nghiệp vụ Quản lý vận hành nhà chung cư    : 2.500.000 đ/học viên

+  Khóa học nghiệp vụ QLVH nhà chung cư cho Ban quản trị nhà chung cư: 1.500.000đ/học viên

+ Khóa học nghiệp vụ quản lý tòa nhà : 2.500.000 đ/học viên.

(Kinh phí đã bao gồm tài liệu, kinh phí cấp chứng chỉ)

6.THỦ TỤC NHẬP HỌC: 02 ảnh 3×4 (nền xanh), 01 bản photo chứng minh thư nhân dân.01 bản photo bằng tốt nghiệp chuyên môn

7. CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO: Kết thúc khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng

Sau khóa học : Học viên liên tục được cập nhật các văn bản mới nhất trong lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất động sản, hướng dẫn các thủ tục và thông tin liên quan về việc đăng tải đơn vị đủ điều kiện quản lý, vận hành nhà chung cư.

NỘI DUNG KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ, CHUNG CƯ:

 
  I. Phần 1: Kiến thức cơ sở (12 tiết)  
  Chuyên đề 1: Pháp luật nhà ở, pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến chung cư, Tòa nhà

– Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư ;

– Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trình nhà chung cư;

– Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư;

– Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư

 
  Chuyên đề 2: Pháp luật về quản lý, sử dụng tòa nhà, chung cư

– Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư

– Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

 
  II. Phần 2: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành tòa nhà, chung cư (44 tiết)  
  Chuyên đề 1: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng tòa nhà, chung cư

– Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư;

– Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung;

– Quản lý việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư;

– Hướng dẫn việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư;

– Hướng dẫn việc sử dụng các dịch vụ công cộng của nhà chung cư và việc tiếp nhận, xử lý các phản hồi của người sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ công cộng;

– Quy trình tiếp nhận bàn giao và quản lý vật tư, thiết bị của nhà chung cư;

– Nghiệp vụ phục vụ, bao gồm cách thức xác định, lưu giữ và cập nhật thông tin về chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, nguyên tắc giao tiếp, xử lý tình huống của đơn vị quản lý vận hành và phương pháp xử lý thông tin tác động tiêu cực đến tâm lý người sử dụng nhà chung cư

 
  Chuyên đề 2: Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong tòa nhà, chung cư

– Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống điện, hệ thống báo có sự sự cố và hệ thống chống sét, tiếp đất (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–  Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–  Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống thông gió, cấp nhiệt và điều hòa trong nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

– Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thiết bị (đối với quản lý hệ thống điện, cấp thoát nước và hệ thống thông gió)

 
  Chuyên đề 3: Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy  tại tòa nhà, chung cư;

– Quản lý vận hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

– Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương, cơ quan PCCC và cứu nạn cứu hộ

 
  Chuyên đề 4: Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong tòa nhà, chung cư

– Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (nêu nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

– Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp tháng máy, thang cuốn

 
  Chuyên đề 5: Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan tòa nhà, chung cư và xử lý nước thải

– Nghiệp vụ quản lý vệ sinh, môi trường nhà chung cư

– Quản lý vận hành hệ thống xử lý rác thải, nước thải trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và việc xử lý và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

– Quy trình hoạt động diệt côn trùng và chăm sóc cây xanh

– Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường đô thị

 
  Chuyên đề 6: Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại tòa nhà, chung cư

– Quản lý rủi ro trong nhà chung cư (nêu các loại rủi ro trong quản lý vận hành nhà chung cư, đánh giá xếp loại rủi ro và tổ chức kiểm soát rủi ro), chính sách bảo hiểm để hạn chế rủi ro nhà chung cư và các loại hợp đồng bảo hiểm

– Tổ chức kiểm soát an ninh trong và ngoài nhà chung cư (nêu quy trình kiểm soát người, phương tiện giao thông và quy trình tuần tra trong và ngoài nhà chung cư)

– Kiến thức, nghiệp vụ về an toàn lao động, lập kế hoạch và dự trù kinh phí PCCC, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tại nhà chung cư

 
  Thực hành tại Ban QLTN  
       

NỘI DUNG KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ , SỬ DỤNG CHUNG CƯ CHO THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ:

   
  Chuyên đề 1: Pháp luật nhà ở, pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến chung cư

– Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư

– Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trình nhà chung cư

– Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư;

– Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư

 
  Chuyên đề 2: Pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

– Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư

– Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

 
  Chuyên đề 3: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư

– Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư

– Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung

 
  Chuyên đề 4: Hợp đồng trong quản lý nhà chung cư

– Các nội dung cơ quả của hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư

– Phân loại tranh chấp và thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư

– Các hậu quả pháp lý có khả năng xảy ra trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư

 
  Chuyên đề 5: Đọc hiểu bản vẽ liên quan đến nhà chung cư

– Kiến thức cơ bản về hồ sơ, bản vẽ nhà chung cư

 
     

QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC QUẢN LÝ NHÀ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ:

QD Quan ly va van hanh toa nha chung cu KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH TÒA NHÀ, CHUNG CƯ QD Quan ly va van hanh nha chung cu. rotated KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH TÒA NHÀ, CHUNG CƯ

Chứng nhận sau khóa học:

chung nhan mat1 KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH TÒA NHÀ, CHUNG CƯ

chung nhan mat 2 KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH TÒA NHÀ, CHUNG CƯ

Đăng ký khóa họcCác tổ chức, cá nhân đăng ký danh sách cán bộ tham dự khóa học mời gửi tới email hoặc trực tiếp số điện thoại di động trước ngày khai giảng

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC XÂY DỰNG VIỆT NAM – TẬP ĐOÀN VCB

Qúy học viên có nhu cầu tham dự khóa học xin vui lòng liên hệ và đăng ký với Trung tâm với thông tin sau:

Địa chỉ: Tòa nhà TSQ, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Hotline:  0912 16 77 88 – 0928 070 888

Email:  [email protected]

Website: https://vcbgroup.vn/

Fanpag: https://www.facebook.com/viendaotaonhanlucxaydungvietnam/

Đăng ký online: Kích vào đây

2 thoughts on “KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH TÒA NHÀ, CHUNG CƯ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *