SỞ XÂY DỰNG HÒA BÌNH – QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN( Kèm danh sách 1460 cá nhân thi đỗ)

VCB Group xin trân trọng thông báo tới quý học viên về quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022( đợi 1)!

Dựa trên quyết định phê duyệt này và danh sách kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thi đỗ kèm theo, quý học viên có thể truy cập theo đường link vào theo dõi.

Them noi dung than van ban SỞ XÂY DỰNG HÒA BÌNH – QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN( Kèm danh sách 1460 cá nhân thi đỗ)

CÁC CĂN CỨ CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Các căn cứ để phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đó là:

 • Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
 • Căn cứ Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 11/3/2020 của Bộ Xây dựng Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
 • Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình và Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016;
 • Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-SXD ngày 22/4/2022 của Sở Xây dựng về việc ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức Môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;
 • Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-SXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng về việc thành lập Hội đồng thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;
 • Căn cứ Kế hoạch số 1896/KH-SXD ngày 30/5/2022 của Sở Xây dựng tổ chức Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (đợt 1) năm 2022;
 • Căn cứ Thông báo số 3026/KH-SXD ngày 25/8/2022 của Sở Xây dựng triệu tập các thí sinh về dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Hoà Bình năm 2022 (đợt 1);
 • Căn cứ Danh sách kết quả điểm thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ngày 01/10/2022 do Công ty cổ phần tập đoàn VCB lập;
 • Căn cứ Báo cáo số 28 /BC-VCB ngày 03/10/2022 của Công ty CP tập đoàn VCB về quá trình tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS trên địa bàn tỉnh Hoà Bình năm 2022 (đợt 1).
 • Căn cứ Tờ trình số 29/TTr-VCB ngày 04/10/2022 của Công ty CP tập đoàn VCB về việc công nhận kết quả tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS trên địa bàn tỉnh Hoà Bình năm 2022 (đợt 1).
 • Theo đề nghị của phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản.
kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên
Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Qúy học viên có thể đọc chi tiết quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản  dưới đây:

Điều 1.

Phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022 (đợt 1) cho các thí sinh đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu tại kỳ thi sát hạch ngày 13/9/2022 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình, Đường Võ Thị Sáu, phường Dân Chủ, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình:
– Tổng thí sinh đăng ký dự thi: 1.582 thí sinh.
– Tổng số thí sinh đạt kết quả cả 2 môn trên 70 điểm: 1.460 thí sinh.
– Tổng số thí sinh không đạt kết quả cả 2 môn (dưới 70 điểm): 0 thí sinh.
– Tổng số thí sinh không tham gia thi: 122 thí sinh.

Điều 2.

Giao phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản, Công ty Cổ phần Tập đoàn VCB thông báo kết quả đến thí sinh, thực hiện việc cấp chứng chỉ đối với thí sinh đạt kết quả cả 2 môn trên 70 điểm có tên trong danh sách nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3.

Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản; Văn phòng Sở Xây dựng; các tổ chức, cá nhân liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

DANH SÁCH KẾT QUẢ KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Qúy học viên có thể tra cứu kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo đường link dưới đây!

https://drive.google.com/file/d/1LqwEmbfwhJy5lhZjv7y46xHAwhKTt1vg/view?usp=sharing

VCB GROUP – “CÁI NÔI VÀNG” TRONG “LÀNG” ĐÀO TẠO CÁC NHÀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN XUẤT SẮC NHẤT TẠI HÀ NỘI 

REVIEW ĐƠN VỊ Đăng Ký Dự Thi Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới Bất Động Sản

Ở phần trước, chúng ta đã cùng thảo luận về những yếu tố để các cá nhân có thể xác định và lựa chọn được một đơn vị học chứng chỉ bất động sản uy tín. Nếu như cảm thấy quá “tá hoả” trước rất nhiều yếu tố và hoang mang không biết bắt đầu và tìm những đơn vị đào tạo như vậy ở đâu thì bạn có thể tham khảo ngay Viện đào tạo nhân lực xây dựng Việt Nam – VCB Group.

1. VCB Group – Cơ sở đăng ký đào tạo môi giới, quản lý sàn giao dịch bất động sản uy tín là một trong hai đơn vị đủ điều kiện đào tạo BĐS theo Bộ Xây Dựng

Thi Sát Hạch Môi Giới Bđs
Thi Sát Hạch Môi Giới Bđs

Bạn có thể xác thực thông tin này tại đây:

Cơ sở đăng ký đào tạo môi giới, quản lý sàn giao dịch bất động sản đạt chuẩn Bộ Xây Dựng – 4 bước kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo

– Là 1 trong số ít đơn vị chuẩn được Bộ Xây Dựng công nhận và cho phép đào tạo

– Được nhiều Sở xây dựng ủy quyền cho tổ chức thi sát hạch môi giới bất động sản.

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN THI SÁT HẠCH MÔI GIỚI BĐS – SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI 

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN THI SÁT HẠCH MÔI GIỚI BĐS – SỞ XÂY DỰNG TP HẢI PHÒNG

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN THI SÁT HẠCH MÔI GIỚI BĐS – SỞ XÂY DỰNG TỈNH NINH THUẬN

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN THI SÁT HẠCH MÔI GIỚI BĐS; SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN THI SÁT HẠCH MÔI GIỚI BĐS ; SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NINH

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN THI SÁT HẠCH MÔI GIỚI BĐS ; SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC NINH

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN THI SÁT HẠCH MÔI GIỚI BĐS ; SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC NINH

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN THI SÁT HẠCH MÔI GIỚI BĐS – SỞ XÂY DỰNG TỈNH LÂM ĐỒNG

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN THI SÁT HẠCH MÔI GIỚI BĐS – SỞ XÂY DỰNG TỈNH KIÊN GIANG

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN THI SÁT HẠCH MÔI GIỚI BĐS – SỞ XÂY DỰNG TỈNH NGHỆ AN

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN THI SÁT HẠCH MÔI GIỚI BĐS – SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

– Đào tạo và cấp chứng chỉ cho nhiều thế hệ học viên. Tham khảo các danh sách kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản dưới đây:

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BĐS TẠI LÂM ĐỒNG NĂM 2020 (ĐỢT 1)

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BĐS TẠI QUẢNG NINH NĂM 2020 (ĐỢT 2)

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BĐS TẠI QUẢNG NINH NĂM 2020 (ĐỢT 3)

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BĐS TẠI QUẢNG NINH NĂM 2019 (ĐỢT 4)

HỌC PHÍ LỚP HỌC BẤT ĐỘNG SẢN

+ Môi giới BĐS: 1.300.000đ/ học viên

+ Định giá BĐS: 1.300.000đ/ học viên

+ Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS: 1.300.000đ/ học viên

COMBO HỌC CẢ 3 MÔN: HỌC PHÍ CÒN 2.200.000 VND

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN HỌC CẢ 3 MÔN: HỌC PHÍ 2.000.000 VND 

CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN- Điều kiện và trình tự nhận chứng chỉ hành nghề

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ BẤT ĐỘNG SẢN

Nếu cảm thấy tin tưởng vào chương trình đào tạo và muốn trải nghiệm sâu hơn những lớp học của chúng tôi, quý học viên có thể đăng ký theo các bước sau:

 • Quý học viên chọn khóa học cần đăng ký
 • Gửi thông tin đăng ký học qua địa chỉ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Hoặc liên hệ Hotline: 0928.070. 888 – 0912.16 77 88 – 0936 136 606 – 0943 170 222

 • Nộp học phí qua hình thức chuyển khoản
 • Sau khi nộp học phí, quý học viên sẽ được nhân viên tư vấn hỗ trợ các thông tin để nhập học cũng như sử dụng các phần mềm trong quá trình học.

HÃY LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT HƠN!

Chứng Chỉ Môi Giới Bđs

Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào về chương trình học của tập đoàn cũng như những thông tin liên quan, làm ơn hãy liên lạc với chúng tôi theo những cách thức bên dưới. Đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tình của chúng tôi luôn túc trực 24/7 để giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Viện đào tạo nhân lực xây dựng Việt Nam – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VCB.

Địa chỉ: Số 5, Ngõ 153, ngõ chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: 0243 8339 111

Hotline: 0928 070 888 – 0912 16 77 88 – 0936 136 606 – 0943 170 222.

Websitewww.vcbgroup.vn/ www.hocbatdongsan.com

Fanpagehttps://www.facebook.com/viendaotaonhanlucxaydungvietnam/

Email: [email protected];

[email protected]

Chúng tôi luôn đồng hành cùng thành công của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *