LỚP HỌC ĐẤU THẦU NÂNG CAO UY TÍN CHẤT LƯỢNG 2020

Lớp học đấu thầu nâng cao uy tín, chất lượng được thiết kế bởi Viện đào tạo nhân lực xây dựng Việt Nam – VCB Group. 

1. Tiềm năng của lĩnh vực đấu thầu hiện nay. 

1.1. Đấu thầu là gì?

lop dao tao cap chung chi dau thau nang cao uy tin LỚP HỌC ĐẤU THẦU NÂNG CAO UY TÍN CHẤT LƯỢNG 2020

Chắc hẳn, hai chữ “đấu thầu” đã không còn quá xa lạ đối với chúng ta. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn chưa hiểu rõ được đấu thầu là gì?

Theo Luật đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Nói một cách đơn giản, đấu thầu là quá trình bên mời thầu lựa chọn nhà thầu (hoặc nhà đầu tư) đáp ứng các yêu cầu của mình có mức giá thấp nhất.

1.2. Tại sao phải đấu thầu

Vậy tại sao phải tham gia đấu thầu? Bên mời thầu thực hiện đấu thầu để các nhà thầu (hoặc nhà đầu tư) cạnh tranh nhau. Mục tiêu của việc này là tìm được nhà thầu (hoặc nhà đầu tư) thỏa mãn các yêu cầu của mình về kỹ thuật, chất lượng với chi phí thấp nhất. Do đó, đấu thầu là một hình thức kinh doanh văn minh trong nền kinh tế thị trường phát triển, mang lại lợi ích to lớn cho chủ đầu tư nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung.

2. Đấu thầu nâng cao là gì? So sánh với đấu thầu cơ bản và trên mạng

Đúng như cái tên gọi của nó “lớp học đấu thầu nâng cao”. Ở lớp học đấu thầu nâng cao, bạn sẽ được trang bị những kiến thức đầy đủ, chuyên sâu, kĩ lưỡng hơn về lĩnh vực này. Từ đó, mức độ kiến thức và khả năng của bạn cũng được trau dồi, bổ sung một cách bài bản hơn, tạo tiền đề cho sự phát triển khi thực hành.

3. Mục tiêu của lớp học đấu thầu nâng cao

best free stock screeners for value investing LỚP HỌC ĐẤU THẦU NÂNG CAO UY TÍN CHẤT LƯỢNG 2020

Lớp học đấu thầu nâng cao được VCB Group nghiên cứu thiết kế để giảng dạy hướng đến nhiều mục tiêu.

3.1. Tham gia lớp học đấu thầu nâng cao để nâng cao trình độ, chuyên môn với nhiều thông tin mới

Lớp học đấu thầu nâng cao được tổ chức giảng dạy với sự biên soạn giáo trình, tài liệu chất lượng từ các giảng viên uy tín nhằm nâng cao được chuyên môn, trình độ.

3.2. Tham gia lớp học đấu thầu nâng cao để tiếp cận được với những văn bản của pháp luật mới

Lớp học đấu thầu nâng cao giúp học viên tiếp thu được các văn bản của pháp luật mới nhất về việc đấu thầu, cũng như bổ sung các kiến thức từ nội dung của Luật Đấu thầu (số 61/2005/QH11) cùng với Luật sửa đổi, nên thêm vào một số điều luật được liên quan với đầu tư, xây dựng, điều mới nhất của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP trong việc chỉ dẫn cách chọn nhà thầu cũng như luật về đấu thầu đã được ban hành vào ngày 16/10/2009, sửa đổi Nghị định số 68/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/09/2012, cần bổ sung thêm một vài điều trong Nghị định số 85/2009/NĐ-CP được ban hành vào ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu cũng như cách lựa chọn nhà thầu cho xây dựng thông qua Luật xây dựng.

Dưới đây sẽ giới thiệu nội dung trong sửa đổi cơ bản tại Luật đấu thầu số 43/2013 mới nhất:

  • Quản lý công tác đấu thầu.
  • Sơ tuyển nhà thầu, Kế hoạch cho đấu thầu, Đấu thầu rộng rãi, Đấu thầu hạn chế đối với các gói thầu về dịch vụ mua sắm hàng hóa, tư vấn, xây lắp, các hình thức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu.
  • Phân cấp phụ trách thẩm định và phê duyệt trong đấu thầu.

4. Lớp học đấu thầu nâng cao dành cho ai?

Khoa hoc BDS 0928 070 888 LỚP HỌC ĐẤU THẦU NÂNG CAO UY TÍN CHẤT LƯỢNG 2020
Lớp học đấu thầu nâng cao tại VCB Group

Chắc hẳn, nhiều bạn học viên thắc mắc về đối tượng của lớp học đấu thầu nâng cao. Liệu rằng một người chưa có kiến thức, bắt đầu từ con số 0 thì có nên học lớp đấu thầu nâng cao này không?

Vậy, lớp học đấu thầu nâng cao phù hợp với những đối tượng sau:

Đối tượng tham gia lớp học đấu thầu nâng cao  bao gồm:

– Các cán bộ phụ trách công tác Quản lý Đấu thầu trong những cơ quan Nhà nước

– Các cán bộ hoặc lãnh đạo đang làm việc trong các chủ đầu tư và ban quản lý dự án

– Các Doanh nghiệp và Ban quản lý dự án

– Các các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đấu thầu; Các nhà thầu và Bên mời thầu

– Những cán bộ đã tham gia lớp học đấu thầu trước đó và giờ muốn tham gia lần nữa để cập nhật các điểm mới của Luật đấu thầu 43 và Nghị định số 63.

– Ngoài ra, các cá nhân khác có nhu cầu tìm hiểu, dấn thân vào lĩnh vực đấu thầu và muốn trở thành chuyên gia đấu thầu.

5. Nội dung giảng dạy của lớp học đấu thầu nâng cao tại VCB Group

Lop hoc BDS tai Quang Ninh 0928 070 888 LỚP HỌC ĐẤU THẦU NÂNG CAO UY TÍN CHẤT LƯỢNG 2020

Nắm được những mục kiến thức sơ lược trong lớp học đấu thầu nâng cao sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát để lựa chọn hợp lí cho bản thân. Dưới đây là nội dung giảng dạy của lớp học đấu thầu nâng cao tại VCB Group

5.1. Chuyên đề 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu.

5.2. Chuyên đề 2: Kế hoạch đấu thầu.

5.3. Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.

– Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Đối với nhà thầu là tổ chức, đối với nhà thầu là cá nhân).

 Chỉ định thầu.

– Tự thực hiện.

Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu.

Đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học của tư vấn cá nhân.

Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tự thực hiện.

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện).

– Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu dịch vụ tư vấn.

5.4. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa.

 Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Sơ tuyển nhà thầu, tổ chức đấu thầu).

– Chào hàng cạnh tranh.

– Chỉ định thầu.

–  Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

– Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu.

– Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu.

– Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu).

5.5. Chuyên đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp.

– Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Sơ tuyển nhà thầu, tổ chức đấu thầu).

– Chỉ định thầu.

– Tự thực hiện.

– Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

– Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu.

– Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tự thực hiện.

– Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện).

– Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu xây lắp.

6. Tìm hiểu chi tiết về lớp học đấu thầu nâng cao tại VCB Group

6.1. Tìm hiểu sơ lược về VCB Group

Anh Logo VCB 300x185 1 LỚP HỌC ĐẤU THẦU NÂNG CAO UY TÍN CHẤT LƯỢNG 2020

Viện đào tạo nhân lực xây dựng Việt Nam thuộc Tập đoàn VCB là tổ chức có uy tín chuẩn do Bộ xây dựng thẩm định, liên tục khai giảng các khóa học đào tạo Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản và Quản lý sàn giao dịch bất động sản, lớp học đấu thầu nâng cao, đấu thầu qua mạng, Quản lý dự án đầu tư xây dựng… trên Toàn quốc và rất nhiều các khóa học khác uy tín, chuyên nghiệp

Ngoài ra VCB GROUP còn đào tạo các khóa học về Quản lý và vận hành nhà chung cư, An toàn lao động – vệ sinh lao động, Chỉ huy trưởng, giám sát….Giảng viên là các Thạc ĩ, tiến sĩ, nhà quản lý có nhiều bề dày kinh nghiệm sẽ cung cấp cho các học viên kiến thức thực tế sâu rộng, những trải nghiệm để đời mà những người đi trước đã phải mất bằng nhiều tiền mới có được. 

TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC KHÓA HỌC KHÁC TẠI VCB GROUP

CHỨNG CHỈ QUẢN LÍ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ – THÔNG TIN MỚI NHẤT 2020

THAM GIA LỚP HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG 2020 – NHẬN NGAY NHIỀU ƯU ĐÃI

Tìm hiểu thêm về VCB Group TẠI ĐÂY

6.2. Địa điểm và học phí

VCB Group hiện nay có nhiều chi nhánh trên toàn quốc để bạn có thể lựa chọn theo học thuận tiện nhất.

+ Địa chỉ 1: Trung tâm dạy nghề Quận Đống Đa, Số 6, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội.

+ Địa chỉ 2: Viện khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

+ Địa chỉ 3: Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Vườn Đào, Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

+ Địa chỉ 4: Trường ĐH kinh tế  Nghệ An, Số 51 Lý Tự Trọng, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.

+ Địa chỉ 5: Trường đào tạo cán bộ Khánh Hòa, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

+ Địa chỉ 6: Trường CĐ Kinh tế HCM, Quận 1, TP HCM.

+ Địa chỉ 7: Trường cao đẳng nghề Đà Lạt, Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

+ Địa chỉ 8: SỐ 31- ĐIỆN BIÊN PHỦ- PHƯỜNG MINH KHAI- QUẬN HỒNG BÀNG- TP HẢI PHÒNG.

LỚP HỌC ĐẤU THẦU NÂNG CAO

Theo chương trình khung quy định tại thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của bộ KH&DT

+ Học phí: 1.100.000 VND

6.3. Cách đăng kí học nhanh nhất

Để đăng kí lớp học đấu thầu nâng cao nhanh nhất, bạn hãy truy cập link sau và điền đầy đủ thông tin cần thiết.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC 

THAM KHẢO CÁC KHÓA HỌC ĐẤU THẦU KHÁC THAM GIA LỚP HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG 2020 – NHẬN NGAY NHIỀU ƯU ĐÃI

7. Thông tin cần biết về chứng chỉ đấu thầu nâng cao. 

Sau khi hoàn tất về khóa học đấu thầu nâng cao, mỗi học viên sẽ được dự thi sát hạch để cấp chứng chỉ về đấu thầu nâng cao theo đúng các quy định. Chứng chỉ hành nghề sẽ có giá trị ở trên toàn quốc và không thời hạn. Nhằm mục tiêu giúp đỡ để cho học viên có thể hoàn tất các tài liệu cần thiết trong lúc tham gia đấu thầu và để làm căn cứ cho việc xin cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu từ Bộ kế hoạch đầu tư.

chung chi dau thau LỚP HỌC ĐẤU THẦU NÂNG CAO UY TÍN CHẤT LƯỢNG 2020

8. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt hơn

Viện đào tạo nhân lực xây dựng Việt Nam – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VCB.

Địa chỉ: Số 214, Tòa nhà TSQ – EUROLAND, Làng Việt kiều châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 0243 8339 111

Hotline: 0928 070 888 – 0912 16 77 88 – 0936 136 606 – 0943 170 222.

Website: www.vcbgroup.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/viendaotaonhanlucxaydungvietnam/

Email: [email protected];

[email protected]

Chúng tôi luôn đồng hành cùng thành công của bạn !

Always beside your success !

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *